Prof.Dr. Ali Kemal Us Ortopedi ve Travmatoloji Profesörü

     Tortikollis

 

Tortikollis:

Şekil.2 TortikollisBaş ve boynun yana doğru eğikliği ve rotasyonel çarpıklığı ile karakterize bir hastalıktır. En sık görülen nedeni sternokleidomastoideus kasının tek taraflı olarak kısalığına bağlı müsküler tortikollistir. Bunun dışında konjenital, nörojenik, inflamatuvar, travmatik ve psikonörotik kökenli de olabilir. Müsküler tortikollisde sternokleidomastoideus kasında doğum sırasında bir zorlanma veya muhtemelen beslenme bozukluğuna bağlı olarak ilk aylarda bir kitle palpe edilir. Bu kitle birkaç ay içinde kaybolurken , kasta kısalık ve kontraktür gelişir. Kliniği çok belirgindir. Tek taraflı kısalmış     sternokleidomastoideus kasının çekmesi sonucu baş bu tarafa doğru eğilir ve yüz sağlam tarafa doğru döner. Kemik anomali olup, olmadığının saptanması için mutlak surette radyolojik inceleme yapılır. Ayırıcı tanı açısından KBB ve göz muayeneleri yaptırılır.  

 


 www.omurgacerrahisi.us