Prof.Dr. Ali Kemal Us Ortopedi ve Travmatoloji Profesörü

     Skolyoz

Skolyoz

Omurganın frontal planda sağa veya sola doğru oluşan eğriliğine skolyoz denilir  . Sagittal planda kifoz veya lordoz ayrıca transvers planda rotasyon deformiteye eşlik edebilir. Skolyoz tespit edildikten sonra (özellikle büyüme hızının arttığı puberte öncesinde) ilerleyen bir deformitedir.

 Normal Omurga     Skolyoz Başlangıcı     İlerlemiş Skolyoz

Sınıflama:                                                     

1-Non strüktürel

2-Geçici strüktürel

3-Strüktürel

NON STRÜKTÜREL SKOLYOZ

1-Postürel skolyoz.

2-Kompansatuvar skolyoz .Alt ekstremite eşitsizliklerinde görülür.

GEÇİCİ STRÜKTÜREL SKOLYOZ

1-Siyatik skolyoz.Disk hernisinin sinir köklerinde irritasyon yapması sonucu oluşur.

2-İnflamatuvar skolyoz.Böbrek iltihabı ve benzer enfeksiyonlarda görülür.

3-Histerik skolyoz  

 

STRÜKTÜREL SKOLYOZ

1-İdyopatik skolyoz. En sık görülen skolyozdur. Kesin neden belli değildir.Yaş gruplarına ve değişik klinik özelliklerine göre infantil , juvenil ve adolesan tipte değerlendirilir.

2-Konjenital skolyoz. Vertebral (Örn. Hemivertebra) veya ekstravertebral (Örn. Kosta füzyonları) orijinli olabilir.

3-Nöromüsküler skolyoz. Nöropatik (Örn. poliomyelitis, serebral paralizi) veya myopatik (Örn. Progressif müsküler distrofi) olabilir.

4-Nörofibromatozis

5-Mezanşimal hastalıklar . Marfan sendromu , romatoid artrit ,Schuermann hastalığı gibi.

6-Post-travmatik deformiteler. Kırık veya kırıklı çıkık sekeli yada yanık sekeli gibi.

 

Skolyozla ilgili daha geniş bilgi için tıklayınız.

 


 www.omurgacerrahisi.us