Prof.Dr. Ali Kemal Us Ortopedi ve Travmatoloji Profesörü

     Koksiks Kırıkları

 

Tanım ve Klinik Bilgiler

Vertebral kolonun en alt kısmında yer alan koksiks sakrumla birleşir ve sakrokoksigeal eklem vasıtasıyla kısmen hareketlidir. Oturur durumda düşme sonucu koksikste kırık , çıkık  olması  yada doğum zorlamasıyla veya artroz sonucu koksiksin ucu öne veya yana doğru yer değiştirir ve mobil hale gelir . Koksiks bölgesinde görülen rahatsız edici bu ağrılı klinik tabloya Koksigodini adı verilir. Hasta oturduğu zaman koksiksin ucunun hareketi sonucu şiddetli ağrı ortaya çıkar.

Hastalarda koksiks bölgesinde sert yere oturunca  ve  defekasyon sırasında ağrı olması en önemli belirtilerdir. Bazen yürüme sırasında da ağrı olur.Üzerinden yapılan muayenede veya rektal tuşede  koksikste ağrılı hareket saptanır.

Tanı Metodları

1) Anamnez  ve Fizik Muayene.

2) Direkt Radyografi: Direkt radyografilerde koksiksin öne veya yana doğru yer değiştirdiği saptanır.

6) Manyetik Rezonans Görüntüleme :  Özellikle lumbar diskopatilerin ağrılarıyla bazen karışabileceği için ayırıcı tanı açısından gerekli olabilir .

Tedavi

1) Konservatif tedavi:  Taze kırıklarda 3 hafta kadar yatak istirahati uygulanır. Daha sonra sıcak oturma banyoları önerilir. Hastalar sert zeminlere oturmamalı ve sünger simit şeklinde yastık üzerine oturmalıdır . Ağrıyı azaltmak için analjezik, non-steroid antienflamatuvar ve myorelaksan ilaçlar verilmelidir. Koksiks üzerine enjeksiyonlar ile ağrı tedavisi denenebilir . Konservatif tedavinin başarı şansı yüksektir.

2) Koksiks eksizyonu:   Konservatif tedavinin başarısız kaldığı ve hastanın günlük yaşam aktivitelerini kısıtladığı durumlarda cerrahi olarak koksiks eksizyonu yapılır.

 

 


 www.omurgacerrahisi.us